مبین تحلیل
1399/08/27
08:47
📌#پیش_گشایش 🔸صفوف خرید بازار: #ولپارس، #خساپا، #شپنا و #وهور.... 🔸صفوف فروش بازار: #وآیند، #خصدرا، #خزامیاد #کیسون و.... ➖➖➖➖➖➖➖

📌#پیش_گشایش🔸صفوف خرید بازار: #ولپارس، #خساپا، #شپنا و #وهور....


🔸صفوف فروش بازار: #وآیند، #خصدرا، #خزامیاد #کیسون و....


➖➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0