سهم گلچین
1402/08/23
09:53
ترکیب سبد سهام صندوق #خودرویی با نماد #بهین‌رو ایران‌خودرو : 27 درصد خدیزل: 21 درصد خبهمن : 17 درصد خساپا: 10 درصد خگستر: 9 درصد تایرا: 6 درصد خاو...

ترکیب سبد سهام صندوق #خودرویی با نماد #بهین‌روایران‌خودرو : ۲۷ درصد


خدیزل: ۲۱ درصد


خبهمن : ۱۷ درصد


خساپا: ۱۰ درصد


خگستر: ۹ درصد


تایرا: ۶ درصد


خاور: ۵ درصد


خزامیا: ۴ درصدانتهای خبر

0
0