بورسینه
1400/03/04
12:51
🔹حقوقی‌ها امروز حدود ۲۹۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۵۶۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۹درصد یعنی ۷۴۰میلیارد...

🔹حقوقی‌ها امروز حدود ۲۹۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۵۶۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۹درصد یعنی ۷۴۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۱درصد از کل معاملات شد.🔹بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «بیمه و صندوق بازنشستگی» و «مواد و محصولات دارویی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌‌های «فرآورده‌های نفتی» و «خودرو و ساخت قطعات» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.🔹سه نماد #وپاسار، #وبملت و #برکت لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به #شپنا، #نوری و #ذوب معطوف بود.🔹مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری بانک پاسارگاد حدود ۱۲۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی پالایش نفت اصفهان با برتری حدود ۲۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.🔹امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۳۱نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۶۹نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۱۲۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۹۰میلیارد تومان بود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0