سیگنال یاب روزانه
1402/08/01
13:05
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: حفاری، وبملت، زملارد، وآیند، کحافظ، تاپکیش 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: ونوین، شبندر، سپید، بازرگام، ثفارس، شپدیس

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:حفاری، وبملت، زملارد، وآیند، کحافظ، تاپکیش
🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:ونوین، شبندر، سپید، بازرگام، ثفارس، شپدیس

انتهای خبر

0
0