تحلیل کاربردی هلالات
1400/03/04
11:42
#دارو در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است. حاشیه سود 5 فصل اخی...

#دارودر این جدول، درآمد سال ۱۴۰۰ به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داده شده است.حاشیه سود ۵ فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال ۹۹ در سال جاری لحاظ شده است.بر این اساس سود تحلیلی سال ۱۴۰۰ به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.فرض ما این است که درآمد سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰درصد بالاتر از متوسط تابستان تا زمستان ۹۹ باشد.در ۲۵ نماد مورد بررسی که گزارش ۱۲ماهه داده اند، p.s به طور میانگین ۵.۵ است اما #دابور #درازک #دلر #دسانکو #کاسپین نسبت های پایین تری دارند.متوسط P.e ttm در سطح ۱۷ واحد است اما #دابور #دلقما #درازک #دلر #دتماد #دسبحان #دکپسول #دفرا #دالبر #کاسپین بهترین p.e ttm را دارند.بر اساس آنچه ما تصور میکنیم احتمالا بهترین P.e forward را #دابور #دتماد #دلر #درازک #دسبحان خواهند داشت که ۶-۷.۵ است.

انتهای خبر

0
0