اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1402/08/24
12:20
#وضعیت_معامله_خودرویی‌ها ⬅️ #خودرو با قیمت 257.5 تومان افت حدود 2 درصدی داشته و حجم معامله آن به 71 میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی 72 درصد و حقو...

#وضعیت_معامله_خودرویی‌ها⬅️ #خودرو با قیمت ۲۵۷.۵ تومان افت حدود ۲ درصدی داشته و حجم معامله آن به ۷۱ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۷۲ درصد و حقوقی ۲۸ درصد⬅️ #خساپا با قیمت ۲۳۶ تومان نوسان منفی دارد و حجم معامله ۹۰ میلیونی داشته است؛خرید حقیقی ۶۳ درصد و حقوقی ۳۷ درصد⬅️ #خاور با قیمت ۳۴۳.۳ تومان در منفی ۳ درصد حجم معامله ۴۴ میلیونی دارد؛خرید حقیقی ۷۸ درصد و حقوقی ۲۲ درصد⬅️ #خگستر با قیمت ۴۳۰.۸ تومان در منفی ۱.۵ درصد دادوستد ۶۰ میلیون سهم را پشت سر گذاشته است؛خرید حقیقی ۹۲ درصد⬅️ #خزامیا با قیمت ۵۹۴ تومان نزدیک به منفی ۲ درصد حجم معامله ۳۴ میلیونی دارد؛خرید حقیقی ۸۲ درصد و حقوقی ۱۸ درصد⬅️ #خبهمن با قیمت ۱۷۷.۷ تومان نوسان منفی با حجم معامله ۳۲ میلیونی دارد؛خرید حقیقی ۸۶ درصد و حقوقی ۱۴ درصد⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0