نشار

كارخانجات پشمبافي افشار يزد

1402/09/15 10:41:00
پایانی:1
(0%)
آخرین:1
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:40,000
11
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
222,200,000
1
000
000000
000000


آخرین اخبار نشار

نمایش اخبار قدیمی‌تر