بورس۲۴
1403/04/20
18:50
نگاهی به عملکرد "بزاگرس" در نخستین فصل از سال

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ سود خالصی معادل ۳۸ میلیارد تومان محقق نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ سود خالصی معادل ۳۸ میلیارد تومان محقق نمود.


بررسی گزارش این شرکت حاکی از کاهش ۵ درصدی سود در ۳ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر به ازای هر سهم نیز سود ۶۳ ریالی ساخت. سود ناخالص نیز با افزایش ۱ درصدی همراه شد و به ۵۸ میلیارد تومان رسید.


درآمدهای عملیاتی این شرکت با سرمایه حدود ۶۰۰ میلیارد تومانی ۱۸ درصد افزایش داشت و به ۱۳۳ میلیارد تومان رسید.

ب
انتهای خبر

0
0