پاداش

صندوق س. ارزش پاداش-د

1402/09/15 10:44:39
پایانی:12,779
(0.1%)
آخرین:12,780
(0.1%)

تعداد معاملات:316
حجم:29.49M
ارزش معاملات:376B
حجم مبنا:1
11,49014,042
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
134,589,840
12,780
12,781
19,005,56420
3116,712,127
12,779
12,782
1,010,0002
108,078,350
12,778
12,783
1,010,0002
16,610,434(56%)
59(98%)
حجمحقیقیتعداد
7,101,825(24%)
119(97%)
12,900,000(44%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
22,408,609(76%)
4(3%)
سرانه خرید حقیقی: 3,597,707,391 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.72سرانه فروش حقیقی: 762,640,518 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.21


آخرین اخبار پاداش

نمایش اخبار قدیمی‌تر