لونا

رمزارز - رتبه 9
قیمت :
2,211,962 تومان
$76.00 
3.9%-

معاملات روزانه$1,297,805,346
حجم بازار$27,938,022,218
سکه در گردش356,891,959
عرضه کل824,964,278

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,108,135
2,244,368

2,152,150
2,175,000

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+2.3%+
3.9%-
1.3%-

آخرین اخبار لونا

نمایش اخبار قدیمی‌تر