لونا

رمزارز - رتبه
قیمت :
36,047 تومان
$0 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

36,329
80,000

20,400
20,810

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار لونا

نمایش اخبار قدیمی‌تر