لونا

رمزارز - رتبه
قیمت :
69,184 تومان
$2.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

77,267
77,821

60,338
63,125

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار لونا

نمایش اخبار قدیمی‌تر