پادا

صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س

1401/05/18 19:08:05
پایانی:105,312
(0.88%)
آخرین:105,600
(1.15%)

تعداد معاملات:7
حجم:1,615
ارزش معاملات:170M
حجم مبنا:1
93,952114,830
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18
105,200
106,000
501
21,100
104,310
106,290
10,0001
145,990
104,100
106,298
3651
365(23%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
1,415(88%)
3(75%)
1,250(77%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
200(12%)
1(25%)
سرانه خرید حقیقی: 19,219,440 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.39سرانه فروش حقیقی: 49,672,160 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.58


آخرین اخبار پادا

نمایش اخبار قدیمی‌تر