پادا

صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س

1402/09/06 09:12:47
پایانی:136,733
(-0.19%)
آخرین:138,163
(0.84%)

تعداد معاملات:8
حجم:3,464
ارزش معاملات:472M
حجم مبنا:1
123,303150,703
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
137,500
138,774
52,0001
127,000
136,591
138,875
25,1202
112,500
136,538
139,000
100,0001
2,920(73%)
1(33%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
0(0%)
1,088(27%)
2(67%)
حجمحقوقیتعداد
4,008(100%)
4(100%)
سرانه خرید حقیقی: 399,260,360 تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار پادا

نمایش اخبار قدیمی‌تر