سپرده گذاری مرکزی
1400/04/28
00:00
درج نماد نماد یک صندوق سرمایه گذاری در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خبر از درج نماد یک صندوق سرمایه گذاری در سامانه پس از معاملات داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد : نماد صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس (ذژپادا) با میزان کل سرمایه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ (واحد)، میزان دارایی ۱۱.۰۶۶.۴۰۰ (واحد) و ۲۰۰.۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در سامانه پس از معاملات درج شد.


انتهای خبر

0
0