تکسهم ۹۸
1402/08/04
19:10
✅#کدال 1402 #دارویی ✳️ گزارش عملکرد درآمد و سود خالص تابستان 1402 شرکتها و مقایسه با سال 1401 👇🏻 " ➖ #شفا سود -11ریالی : افت -232% ➖ #...

✅#کدال ۱۴۰۲ #دارویی✳️ گزارش عملکرد درآمد و سود خالص تابستان ۱۴۰۲ شرکتها و مقایسه با سال ۱۴۰۱ 👇🏻


"➖ #شفا سود -۱۱ریالی : افت -۲۳۲٪


➖ #دالبر سود ۲۶۹ریالی : رشد ۸۴٪


➖ #دبالک سود ۱۶۸ریالی : رشد ۵۷٪


➖ #دپارس سود ۱۶۷۲ریالی : رشد ۱۳۲٪


➖ #دفرا سود ۱۱۹۰ریالی : رشد ۵۳٪


➖ #دسبحان سود ۳۴۵ریالی : رشد ۸۹٪


➖ #دتوزیع سود ۵۴۳ریالی : افت -۵۱٪


➖ #دقاضی سود ۱۰۰۳ریالی : رشد ۸۶٪

انتهای خبر

0
0