دقاضی

داروسازی شهید قاضی

1401/02/31 06:24:40
پایانی:31,950
(0.94%)
آخرین:32,000
(1.1%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:340,000
30,75032,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1244
31,850
32,000
4,7511
1626
31,800
32,050
5,0001
12,114
31,750
32,100
9,0002
307,061(98%)
107(99%)
حجمحقیقیتعداد
302,730(97%)
89(99%)
5,456(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
9,787(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 91,687,840 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 108,676,668 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
12
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
7
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,83316,85019,37519,866-
حمایت219,86620,37520,21723,724-
حمایت125,93326,95021,05826,10894,600
P29,96630,47529,96629,966-
مقاومت136,03337,05042,94133,82495,850
مقاومت240,06640,57543,78236,208-
مقاومت346,13347,15044,62540,066-


آخرین اخبار دقاضی

نمایش اخبار قدیمی‌تر