دقاضی

داروسازی شهید قاضی

1401/07/09 15:49:37
پایانی:13,410
(-1.17%)
آخرین:13,190
(-2.8%)

تعداد معاملات:72
حجم:296,813
ارزش معاملات:3.91B
حجم مبنا:736,920
13,17013,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,000
13,190
13,230
15,1111
225,500
13,180
13,240
5,0001
000
13,250
10,8892
74,271(25%)
27(87%)
حجمحقیقیتعداد
296,813(100%)
22(100%)
222,542(75%)
4(13%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 36,887,930 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.20سرانه فروش حقیقی: 180,921,015 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.90
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-4,313-6,235-2,9324,213-
حمایت24,2133,252-1,8309,259-
حمایت18,8966,975-73012,37740,680
P17,42316,46217,42317,423-
مقاومت122,10620,18527,89022,46940,800
مقاومت230,63329,67228,99025,587-
مقاومت335,31633,39530,09230,633-


آخرین اخبار دقاضی

نمایش اخبار قدیمی‌تر