کارگزاری آبان
1402/08/21
11:31
📈نمادهای گروه خودرو معاملات سبزی را تجربه می کنند نمادهای #خودرو ، #خساپا، #خاور و #خگستر با رشد 1 درصدی و #خزامیا با رشد 5 درصدی قیمت معامله می شو...

📈نمادهای گروه خودرو معاملات سبزی را تجربه می کنند نمادهای #خودرو ، #خساپا، #خاور و #خگستر با رشد ۱ درصدی و #خزامیا با رشد ۵ درصدی قیمت معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0