اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1402/08/14
10:36
#لاستیک    ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #پسهند فروش  65میلیارد تومانی  : رشد 96% ➖ #پکویر فروش  396میلیارد تومانی  : رشد 81% ➖ ...

#لاستیک ماهانه❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر ۱۴۰۱➖ #پسهند فروش ۶۵میلیارد تومانی : رشد ۹۶٪


➖ #پکویر فروش ۳۹۶میلیارد تومانی : رشد ۸۱٪


➖ #پتایر فروش ۲۷۹میلیارد تومانی : رشد ۶۰٪


➖ #پکرمان فروش ۸۷۳میلیارد تومانی : رشد ۵۷٪


➖ #پاسا فروش ۱۹۸میلیارد تومانی : رشد ۳۴٪


➖ #پیزد فروش ۲۷۳میلیارد تومانی : رشد ۱۷٪


➖ #پارتا فروش ۲۰۸میلیارد تومانی : رشد ۸٪⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0