مبین تحلیل
1402/08/01
08:27
#گره_معاملاتی 🔻نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی ✳️ به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی (دتهران1)، (ثجوان1)، (شتهران1) ،(وشمال1) و (قیستو1...

#گره_معاملاتی


🔻نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی✳️ به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی (دتهران۱)، (ثجوان۱)، (شتهران۱) ،(وشمال۱) و (قیستو۱) امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مشمول رفع گره معاملاتی می‌باشند.——————————


مبین سرمایه


کارگزار هوشمند
انتهای خبر

0
0