حس ششم
1400/03/03
09:00
📌بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #فتوسا با حجم ۳۱۳ میلیون سهم #فگستر با حجم ۱۱۵ میلیون سهم #وسالت با حجم ۵۶ میلیون سهم #خودرو با حجم ۳۲ میلی...

📌بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:#فتوسا با حجم ۳۱۳ میلیون سهم


#فگستر با حجم ۱۱۵ میلیون سهم


#وسالت با حجم ۵۶ میلیون سهم


#خودرو با حجم ۳۲ میلیون سهم


#سپاس با حجم ۲۰ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0