بااقتصاد
1401/05/12
19:52
نماد «های وب» بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را کسب کرد

نماد «های وب» در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از ۴۴۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد «های وب» در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از ۴۴۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کرد.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی ۳۱ میلیون تومان و میانگین فروش نیز ۲۴ میلیون تومان است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از ۲۰ میلیارد تومان وارد این نماد کرده‌اند.


بعد از «های‌وب» نمادهای خگستر و خودرو به ترتیب با ارزش معاملاتی بیش از ۶۹ و ۵۳ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار را کسب کردند و نمادهای خساپا و شستا نیز با جابجایی بیش از ۳۱۹ و ۲۹۱ میلیون سهم توانستند بعد از های وب بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص دهند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0