کارگزاری آبان
1402/08/14
09:19
📈اکثر نمادهای گروه بانکی مانند #وبملت، #وآیند، #سامان و #ونوین در غیاب #دی در محدوده صفر تابلو نوسان دارند و نمادهای #وملل و #وپارس با افزایش 2 درص...

📈اکثر نمادهای گروه بانکی مانند #وبملت، #وآیند، #سامان و #ونوین در غیاب #دی در محدوده صفر تابلو نوسان دارند و نمادهای #وملل و #وپارس با افزایش ۲ درصدی دست به دست می شوند.


انتهای خبر

0
0