ساينا

صنايع بهداشتي ساينا

1401/04/16 21:48:29
پایانی:63,950
(-0.07%)
آخرین:64,000
(0%)

تعداد معاملات:500
حجم:323,023
ارزش معاملات:20.65B
حجم مبنا:1
60,20067,800
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
163
63,800
64,000
26,8921
1650
63,500
64,650
1,7501
180
63,050
64,700
4671
258,779(100%)
136(100%)
حجمحقیقیتعداد
258,779(100%)
84(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 121,683,213 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 197,010,917 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,41618,87527,23746,683-
حمایت246,68343,91230,02759,461-
حمایت157,86652,32532,81367,355206,950
P80,13377,36280,13380,133-
مقاومت191,31685,775105,28692,911212,200
مقاومت2113,583110,812108,072100,805-
مقاومت3124,766119,225110,862113,583-


آخرین اخبار ساینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر