ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

1401/07/09 12:57:59
پایانی:53,150
(-1.57%)
آخرین:52,000
(-3.7%)

تعداد معاملات:209
حجم:122,258
ارزش معاملات:6.36B
حجم مبنا:277,778
50,25057,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,850
51,500
52,200
1,5002
27,100
51,200
52,500
4,1531
1100
51,100
52,900
1001
116,023(95%)
101(99%)
حجمحقیقیتعداد
122,258(100%)
58(100%)
6,235(5%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 61,055,667 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 112,034,701 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
9
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت335,66634,52538,08743,933-
حمایت243,93343,36239,27549,376-
حمایت149,91648,77540,46252,739164,550
P58,18357,61258,18358,183-
مقاومت164,16663,02571,33763,626168,800
مقاومت272,43371,86272,52466,989-
مقاومت378,41677,27573,71272,433-


آخرین اخبار ساینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر