ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

1402/09/06 09:14:31
پایانی:44,550
(1.36%)
آخرین:44,100
(0.34%)

تعداد معاملات:11
حجم:16,682
ارزش معاملات:743M
حجم مبنا:1
40,90047,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
114,000
43,350
44,100
6,7411
110,000
43,300
44,150
16,5001
1201
43,250
44,500
5001
16,682(100%)
7(100%)
حجمحقیقیتعداد
16,682(95%)
4(80%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
796(5%)
1(20%)
سرانه خرید حقیقی: 106,169,014 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 185,795,775 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,08326,42529,53733,966-
حمایت233,96633,63730,57538,722-
حمایت139,53338,87531,61241,660133,800
P46,41646,08746,41646,416-
مقاومت151,98351,32558,58751,172136,900
مقاومت258,86658,53759,62454,110-
مقاومت364,43363,77560,66258,866-


آخرین اخبار ساینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر