کیا

کیا الکترود شرق

1402/09/15 09:46:00
پایانی:5,190
(-1.7%)
آخرین:5,290
(0.18%)

تعداد معاملات:19
حجم:80,935
ارزش معاملات:420M
حجم مبنا:1
5,0205,540
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
5,140
5,280
26,9601
113,770
5,130
5,290
19,9631
238,242
5,120
5,320
50,0001
57,000(70%)
7(88%)
حجمحقیقیتعداد
80,935(100%)
9(100%)
23,935(30%)
1(13%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 42,261,428 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 46,672,516 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,81610,47511,15212,513-
حمایت212,51312,34211,37813,548-
حمایت113,52613,18511,60414,18843,140
P15,22315,05215,22315,223-
مقاومت116,23615,89517,47516,25844,220
مقاومت217,93317,76217,70116,898-
مقاومت318,94618,60517,92717,933-


آخرین اخبار کیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر