بورس آموز
1399/08/26
15:02
🔺️سبز های بازار امروز 🥬 🔺️نماد هایی که در آخرین‌ معامله بیش از ۳ درصد مثبت خوردند. 🔺️#وسپهر با ۱۵.۸ درصد مثبت در معامله پایانی #شپنا #وگستر #فخو...

🔺️سبز های بازار امروز 🥬🔺️نماد هایی که در آخرین معامله بیش از ۳ درصد مثبت خوردند.🔺️#وسپهر با ۱۵.۸ درصد مثبت در معامله پایانی#شپنا #وگستر #فخوز #صبا #شتران #ثباغ⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید
انتهای خبر

0
0