صبا

سرمايه گذاري صبا تامين

1401/05/21 16:16:04
پایانی:4,675
(0.19%)
آخرین:4,713
(1%)

تعداد معاملات:707
حجم:4.72M
ارزش معاملات:22.27B
حجم مبنا:25.66M
4,3874,945
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
4,712
4,714
3,0523
153,100
4,711
4,715
23,4306
248,174
4,710
4,716
7,1525
3,441,112(73%)
173(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,674,237(99%)
418(100%)
1,282,125(27%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
49,000(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 92,989,587 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.78سرانه فروش حقیقی: 52,277,650 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
13
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
7
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,0354,0634,1714,223-
حمایت24,2234,2374,2074,388-
حمایت14,4684,4964,2434,49014,170
P4,6564,6704,6564,656-
مقاومت14,9014,9295,1824,82114,253
مقاومت25,0895,1035,2184,923-
مقاومت35,3345,3625,2545,089-


آخرین اخبار صبا

نمایش اخبار قدیمی‌تر