اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1402/08/21
11:25
📌وضعیت معامله خودرویی‌ها ⬅️ #خودرو با قیمت 265.4 تومان نوسان مثبت دارد و حجم معامله آن به 86 میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی 64 درصد و حقوقی 37 د...

📌وضعیت معامله خودرویی‌ها⬅️ #خودرو با قیمت ۲۶۵.۴ تومان نوسان مثبت دارد و حجم معامله آن به ۸۶ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۶۴ درصد و حقوقی ۳۷ درصد⬅️ #خساپا با قیمت ۲۳۷.۴ تومان در مثبت ۱.۵ درصد حجم معامله ۵۳ میلیونی دارد؛خرید حقیقی ۷۸ درصد و حقوقی ۲۲ درصد⬅️ #خاور با قیمت ۳۶۵ تومان نوسان مثبت دارد و حجم معامله آن به ۴۲ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۸۹ درصد و حقوقی ۱۱ درصد⬅️ #خگستر با قیمت ۴۴۵.۷ تومان در مثبت ۲ درصد حجم معامله ۸۷ میلیونی داشته است؛خرید حقیقی ۹۵ درصد⬅️ #خزامیا با قیمت ۶۱۰ تومان رشد ۵.۵ درصدی دارد و حجم معامله آن به ۴۰ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۱۰۰ درصد⬅️ #خپارس با قیمت ۱۱۸ تومان نوسان منفی داشته و حجم معامله ۵۵ میلیونی را ثبت کرده است؛خرید حقیقی ۸۵ درصد و حقوقی ۱۵ درصد⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0