بورس۲۴
1400/02/28
10:31
تجهیزاتی های پر فروش را بشناسید

در گروه ماشین آلات و تجهیزات تکنو، لسرما و تکشا بیشترین رشد تولید و تکشا، تایرا و تکنو بیشترین افزایش درآمدهای عملیاتی را تجربه کردند

بورس۲۴ : بر اساس گزارش های ماهانه منتشر شده در گروه ماشین آلات و تجهیزات از بین ۷ شرکت لابسا، تایرا، لسرما، تکشا، تکنو، بوتان و تکمبا که در بازار سرمایه حضور دارند از لحاظ تولید تکنو بیشترین رشد را در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تجربه کرد. کل محصولات تولیدی این شرکت در سال ۹۸ بیش از یک هزار دستگاه-عدد بود که در سال ۹۹ با ۴۹۷ درصد رشد به بیش از ۶ هزار دستگاه-عدد افزایش یافت.


لسرما نیز با جهش ۲۰۵ درصدی حجم تولیدات در سال ۹۹ همراه بود. این شرکت در حالی در دوره ۱۲ ماهه ۹۹ برابر با ۷ هزار و ۶۲۶ دستگاه محصول تولید کرد که در دره ۱۲ ماهه سال ۹۸ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تولید داشت.


حجم تولیدات تکشا نیز با ۹۳ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ از ۱،۳۰۱ دستگاه-واحد به ۲،۵۱۰ دستگاه-واحد افزایش یافت.


شرکت های لابسا، تکمبا و تایرا نیز به ترتیب با ۳۱ درصد، ۲۹ درصد و ۱۰ درصد رشد تولید همراه بودند. اما حجم تولیدات بوتان در سال ۹۹ برابر با سال ۹۸ بود.


از لحاظ درآمدهای عملیاتی بیشترین رشد مربوط به تکشا بود. فروش ریالی تکشا در سال ۹۹ با ۱۴۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ از بیش از ۳۸ میلیارد تومان به بیش از ۹۶ میلیارد تومان ارتقا یافت.


دومین بیشترین رشد درآمدهای عملیاتی را در این گروه تایرا با ۹۸ درصد تجربه کرد. مجموع کل فروش ریالی این شرکت در حالی در سال ۹۹ به حدود ۳،۸۷۷ میلیارد تومان رسید که در سال ۹۸ حدود ۱،۹۶۱ میلیارد تومان بود.


تکنو سومین شرکتی است که در گروه ماشین آلات و تجهیزات بیشترین رشد فروش ریالی را تجربه کرد. مجموع درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال ۹۸ حدود ۹،۶ میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ با ۹۵ درصد رشد به ۱۸،۷ میلیارد تومان رسید.


فروش ریالی سال ۹۹ شرکت های لابسا ۸۸ درصد، بوتان ۷۹ درصد، تکمبا ۵۲ درصد و لسرما ۱۹ درصد بیشتر از سال ۹۸ بود.انتهای خبر

0
0