نوآوران امین
1402/07/09
13:34
فرآورده های سیمان شرق(#کفرآور) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 66 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1402 در مقای...

فرآورده های سیمان شرق(#کفرآور)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۶۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۲۰۳,۹۸۸ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۰۲,۲۸۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۹۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ و تحقق سود ۱۶۷۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0