مبين

مبين انرژي خليج فارس

1401/04/16 20:14:24
پایانی:32,650
(-0.21%)
آخرین:32,790
(0.21%)

تعداد معاملات:1,126
حجم:5.11M
ارزش معاملات:166B
حجم مبنا:3.67M
31,09034,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,564
32,750
32,790
2,7001
120,000
32,740
32,800
115,2603
120,000
32,730
32,810
1,2502
992,943(19%)
139(98%)
حجمحقیقیتعداد
4,790,486(94%)
191(98%)
4,121,031(81%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
323,488(6%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 233,234,452 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.28سرانه فروش حقیقی: 818,897,214 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,89015,61018,42517,800-
حمایت217,80018,66019,36422,101-
حمایت125,15026,87020,30224,75897,670
P29,06029,92029,06029,060-
مقاومت136,41038,13044,69733,36198,440
مقاومت240,32041,18045,63536,018-
مقاومت347,67049,39046,57540,320-


آخرین اخبار مبین

نمایش اخبار قدیمی‌تر