مبين

مبين انرژي خليج فارس

1402/12/11 03:26:21
پایانی:7,940
(0%)
آخرین:7,990
(0.62%)

تعداد معاملات:252
حجم:1.47M
ارزش معاملات:11.7B
حجم مبنا:15.11M
7,5508,330
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,136
7,900
7,990
4,3644
128,453
7,830
8,000
43,4764
831,910
7,820
8,010
1,3002
1,114,797(76%)
74(94%)
حجمحقیقیتعداد
1,476,256(100%)
73(100%)
361,459(24%)
5(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 119,614,705 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 160,568,118 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,12619,81522,20227,213-
حمایت227,21326,55722,99830,861-
حمایت130,67629,36523,79433,115101,600
P36,76336,10736,76336,763-
مقاومت140,22638,91544,48540,411102,370
مقاومت246,31345,65745,28142,665-
مقاومت349,77648,46546,07746,313-


آخرین اخبار مبین

نمایش اخبار قدیمی‌تر