بورس۲۴
1403/04/20
19:53
کارنامه ۳ ماهه "مبین" را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، مبین انرژی خلیج فارس در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ سود خالصی معادل ۱۱۵۴۶ میلیارد تومان محقق نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، مبین انرژی خلیج فارس در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ سود خالصی معادل ۱۱۵۴۶ میلیارد تومان محقق نمود.


بررسی گزارش این شرکت حاکی از افزایش ۳۴ درصدی سود در ۳ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.


مبین انرژی خلیج فارس به ازای هر سهم نیز سود ۲۰۴۶ ریالی ساخت. سود ناخالص نیز با کاهش ۲۵ درصدی همراه شد و به ۶۴۷۹ میلیارد تومان رسید.


درآمدهای عملیاتی این شرکت با سرمایه حدود ۲۰۲۴ میلیارد تومانی ۳۰ درصد افزایش داشت و به ۴۸۳۳۳ میلیارد تومان رسید.

م
انتهای خبر

0
0