سام

صندوق س.درآمد ثابت سام-د

1402/09/15 10:44:35
پایانی:10,104
(0.11%)
آخرین:10,104
(0.11%)

تعداد معاملات:23
حجم:1.61M
ارزش معاملات:16.32B
حجم مبنا:1
9,08311,101
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
68,975,452
10,104
10,105
8,038,6003
1200,000
10,103
10,106
200,0001
1200,000
10,102
10,107
200,0001
1,433,161(89%)
7(88%)
حجمحقیقیتعداد
883,179(55%)
9(69%)
182,938(11%)
1(13%)
حجمحقوقیتعداد
732,920(45%)
4(31%)
سرانه خرید حقیقی: 2,068,665,534 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.09سرانه فروش حقیقی: 991,515,624 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.48


آخرین اخبار سام

نمایش اخبار قدیمی‌تر