وان اینچ

رمزارز - رتبه 87
قیمت :
26,429 تومان
$0 
2.3%-

معاملات روزانه$63,009,830
حجم بازار$489,107,974
سکه در گردش571,757,696
عرضه کل1,500,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

25,000
26,559

26,466
26,776

27,758
26,989

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

2%-
2.3%-
+3.5%+