مینا

رمزارز - رتبه 78
قیمت :
28,554 تومان
$0 
3.1%-

معاملات روزانه$26,319,067
حجم بازار$578,188,464
سکه در گردش628,875,758
عرضه کل824,104,972

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

28,361
28,748

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.3%-
3.1%-
+11.1%+

آخرین اخبار مینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر