مینا

رمزارز - رتبه 84
قیمت :
تومان
$ 
+0.3%+

معاملات روزانه$34,657,102
حجم بازار$1,213,890,267
سکه در گردش354,396,171
عرضه کل824,104,972

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.2%-
+0.3%+
3.1%-