استکس

رمزارز - رتبه 69
قیمت :
تومان
$ 
1.2%-

معاملات روزانه$22,287,071
حجم بازار$654,871,979
سکه در گردش1,327,734,366
عرضه کل1,352,464,600

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1%-
1.2%-
+1.1%+