سندباکس

رمزارز - رتبه 39
قیمت :
40,935 تومان
$1.0000 
3.1%-

معاملات روزانه$316,063,115
حجم بازار$1,665,753,801
سکه در گردش1,284,059,808
عرضه کل3,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

41,200
41,596

40,381
40,618

40,007
40,407

39,953
41,118

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.2%-
3.1%-
2.8%-

آخرین اخبار سندباکس

نمایش اخبار قدیمی‌تر