نیر پروتکل

رمزارز - رتبه 26
قیمت :
143,606 تومان
$4.00 
0.1%-

معاملات روزانه$87,269,938
حجم بازار$2,838,630,116
سکه در گردش798,479,945
عرضه کل1,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.2%-
0.1%-
3.8%-

آخرین اخبار نیر پروتکل

نمایش اخبار قدیمی‌تر