نیر پروتکل

رمزارز - رتبه 21
قیمت :
477,633 تومان
$ 
8.5%-

معاملات روزانه$517,878,837
حجم بازار$9,209,420,343
سکه در گردش617,855,796
عرضه کل1,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

476,267
479,000

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

3%-
8.5%-
22.4%-