نیر پروتکل

رمزارز - رتبه
قیمت :
97,231 تومان
$1.0000 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

94,042
98,929

54,854
55,550

96,117
96,985

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار نیر پروتکل

نمایش اخبار قدیمی‌تر