نیر پروتکل

رمزارز - رتبه
قیمت :
60,182 تومان
$1.0000 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

53,033
56,354

54,854
55,550

54,493
54,826

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار نیر پروتکل

نمایش اخبار قدیمی‌تر