دیسنترالند مانا

رمزارز - رتبه 36
قیمت :
32,450 تومان
$1.0000 
3%-

معاملات روزانه$172,994,895
حجم بازار$1,924,557,173
سکه در گردش1,852,426,897
عرضه کل2,193,573,127

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

31,526
32,003

32,386
32,402

32,385
32,736

32,323
32,590

31,835
32,973

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.4%-
3%-
+0.9%+

آخرین اخبار دیسنترالند مانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر