بیت تورنت

رمزارز - رتبه
قیمت :
0 تومان
$4.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.0233
0.0245

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار بیت تورنت

نمایش اخبار قدیمی‌تر