بیت تورنت

رمزارز - رتبه 53
قیمت :
74.00 تومان
$0 
+3%+

معاملات روزانه$10,033,098
حجم بازار$2,603,244,705
سکه در گردش990,000,000,000
عرضه کل990,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

67.10
79.90

70.00
70.80

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.5%+
+3%+
+0.7%+

آخرین اخبار بیت تورنت

نمایش اخبار قدیمی‌تر