بیت تورنت

رمزارز - رتبه 75
قیمت :
0 تومان
$5.00 
+0.7%+

معاملات روزانه$13,238,743
حجم بازار$507,960,972
سکه در گردش951,421,714,286,000
عرضه کل990,000,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.0260
0.0276

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
+0.7%+
8.5%-