بیت تورنت

رمزارز - رتبه 58
قیمت :
تومان
$ 
2.4%-

معاملات روزانه$35,740,965
حجم بازار$933,056,902
سکه در گردش937,418,500,000,000
عرضه کل990,000,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
2.4%-
+1.4%+