الگوراند

رمزارز - رتبه 25
قیمت :
35,190 تومان
$1.0000 
+3.5%+

معاملات روزانه$241,801,339
حجم بازار$8,290,901,971
سکه در گردش6,479,573,641
عرضه کل6,920,676,624

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.2%-
+3.5%+
12.6%-