الگوراند

رمزارز - رتبه 29
قیمت :
11,739 تومان
$0 
+0.8%+

معاملات روزانه$126,138,777
حجم بازار$2,491,764,999
سکه در گردش6,931,152,287
عرضه کل7,161,668,550

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.3543
0.3639

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+1.2%+
+0.8%+
7.4%-

آخرین اخبار الگوراند

نمایش اخبار قدیمی‌تر