مثقال

صندوق س.پشتوانه طلاي زرين آگاه

1400/11/01 05:14:18
پایانی:9,475
(1.65%)
آخرین:9,541
(2.36%)

تعداد معاملات:215
حجم:273,181
ارزش معاملات:2.58B
حجم مبنا:1
8,38910,253
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
180
9,541
9,546
1,3072
15,250
9,523
9,547
5501
99,024
9,518
9,548
99,2382
173,181(63%)
76(99%)
حجمحقیقیتعداد
273,181(100%)
116(100%)
100,000(37%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 21,590,657 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 22,313,706 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03


آخرین اخبار مثقال

نمایش اخبار قدیمی‌تر