مثقال

صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه

1401/07/02 19:10:29
پایانی:11,237
(0.77%)
آخرین:11,236
(0.76%)

تعداد معاملات:380
حجم:1.77M
ارزش معاملات:19.94B
حجم مبنا:1
10,03612,266
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,035
11,203
11,236
8,3811
357,213
11,202
11,240
100,0001
190
11,201
11,241
4,6391
570,119(32%)
75(99%)
حجمحقیقیتعداد
483,500(27%)
74(99%)
1,205,000(68%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,291,619(73%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 85,419,029 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.16سرانه فروش حقیقی: 73,420,128 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86


آخرین اخبار مثقال

نمایش اخبار قدیمی‌تر