بیت کوین کش

رمزارز - رتبه 30
قیمت :
3,625,018 تومان
$119 
8.1%-

معاملات روزانه$343,900,894
حجم بازار$2,232,512,781
سکه در گردش19,150,131
عرضه کل19,150,131

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

3,453,227
3,650,462

3,470,000
3,575,000

3,505,718
3,555,000

3,485,301
3,594,239

3,521,289
3,557,814

3,500,552
3,541,531

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.2%+
8.1%-
19.3%-

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
21
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
19
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت345385179-
حمایت279755599-
حمایت1989059111344
P131128131131-
مقاومت1150142173151348
مقاومت2184180177164-
مقاومت3202195182184-

آخرین اخبار بیت کوین کش

نمایش اخبار قدیمی‌تر