داریوش

صندوق س. ثروت داریوش -س

1402/09/06 09:11:06
پایانی:17,402
(-0.59%)
آخرین:17,401
(-0.59%)

تعداد معاملات:3
حجم:2,000
ارزش معاملات:34.8M
حجم مبنا:1
15,75619,256
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
220,620
17,411
17,578
2,3562
140,000
17,410
17,579
1,1302
1800
17,408
17,583
1,0001
2,000(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,000(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 17,402,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 34,804,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00


آخرین اخبار داریوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر