داریوش

صندوق س. ثروت داریوش -س

1401/05/22 07:38:18
پایانی:10,200
(0%)
آخرین:10,200
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
9,18011,220
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
119,044
10,200
10,300
6,5001
000
10,430
5421
000
11,538
3,9741


آخرین اخبار داریوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر