بورس۲۴
1401/03/24
22:47
بازارگردانی «قاروم»از کی آغاز می شود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،صندوق سرمایه گذاری اختصاص ی بازارگردانی دارا داریوش در نظر دارد نماد معاملاتی «قاروم»را در بازار پایه فرابورس ایران با استفاده از روش مبتنی بر حراج، از روز شنبه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ بازارگردانی کند.

بازارگردانی «قاروم»از کی آغاز می شود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،صندوق سرمایه گذاری اختصاص ی بازارگردانی دارا داریوش در نظر دارد نماد معاملاتی «قاروم»را در بازار پایه فرابورس ایران با استفاده از روش مبتنی بر حراج، از روز شنبه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ بازارگردانی کند.


قاروم
انتهای خبر

0
0