مديريت

س. و خدمات مديريت صند. ب كشوري

1401/04/16 21:53:41
پایانی:7,120
(-1.52%)
آخرین:7,080
(-2.07%)

تعداد معاملات:1,291
حجم:4.52M
ارزش معاملات:32.24B
حجم مبنا:1
6,8007,660
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
321,758
7,060
7,080
58,8881
650,924
7,050
7,090
119,0752
533,117
7,040
7,100
2544
3,729,733(82%)
262(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,529,582(100%)
793(100%)
800,000(18%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
151(0%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 101,357,629 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.49سرانه فروش حقیقی: 40,669,134 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,1131,7802,6954,276-
حمایت24,2764,1103,0005,674-
حمایت15,7735,4403,3056,53821,670
P7,9367,7707,9367,936-
مقاومت19,4339,10011,2349,33422,250
مقاومت211,59611,43011,53910,198-
مقاومت313,09312,76011,84511,596-


آخرین اخبار مدیریت

نمایش اخبار قدیمی‌تر