مدیریت

س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری

1401/05/29 09:35:13
پایانی:5,990
(-1.31%)
آخرین:5,990
(-1.31%)

تعداد معاملات:205
حجم:573,059
ارزش معاملات:3.43B
حجم مبنا:1
5,7106,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
412,776
5,980
5,990
28,5921
653,501
5,970
6,040
751
453,900
5,960
6,050
6,7582
373,899(65%)
35(97%)
حجمحقیقیتعداد
573,899(100%)
112(100%)
200,000(35%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 63,990,143 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.08سرانه فروش حقیقی: 30,693,348 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5462,0252,8074,633-
حمایت24,6334,3723,0685,828-
حمایت15,6765,1553,3296,56720,160
P7,7637,5027,7637,763-
مقاومت18,8068,28510,1108,95820,540
مقاومت210,89310,63210,3719,697-
مقاومت311,93611,41510,63210,893-


آخرین اخبار مدیریت

نمایش اخبار قدیمی‌تر