سهم گلچین
1402/08/24
10:56
📌وضعیت معامله فلزات اساسی 🔹️#فولاد با قیمت 553 تومان نوسان منفی دارد و حجم معامله آن به 17 میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی 49 درصد و حقوقی 51 درصد...

📌وضعیت معامله فلزات اساسی🔹️#فولاد با قیمت ۵۵۳ تومان نوسان منفی دارد و حجم معامله آن به ۱۷ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۴۹ درصد و حقوقی ۵۱ درصد🔹️#فملی با قیمت ۶۹۷ تومان نوسان منفی دارد و حجم معامله آن به ۲۱ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۲۴ درصد و حقوقی ۷۶ درصد🔹️#ذوب با قیمت ۳۸۸.۹ تومان در مثبت ۴ درصد حجم معامله ۸۹ میلیونی دارد؛خرید حقیقی ۸۷ درصد و حقوقی ۱۳ درصد🔹️#فخوز با قیمت ۳۰۲.۲ تومان در منفی ۱ درصد حجم معامله ۴.۵ میلیونی داشته است؛خرید حقیقی ۶۰ درصد و حقوقی ۴۰ درصد🔹️#وسدید #فگستر #فولای #فتوسا نمادهای مثبت در گروه فلزات اساسی هستند.انتهای خبر

0
0