بورس پرس
1400/05/16
09:09
مجوز افزایش سرمایه ۸۸۵ تا ۳۰ درصدی قدیمی ترین شرکت و ۴ سهم دیگر

قدیمی ترین شرکت بورس و چهار سهم دیگر، مجوز افزایش سرمایه ۸۸۵، ۵۹۳، ۵۶۸، ۱۰۰ و ۳۰ درصدی را از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، پنج شرکت گروه صنعتی سپاهان، نفت پارس، بیمه اتکایی ایرانیان، قند هکمتان و کشت و دام قیام اصفهان به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰، ۵۶۸ ، ۳۰ ، ۵۹۳ و ۸۸۵ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.


براین اساس، "فسپا" سرمایه فعلی را از ۶۵ به ۱۳۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف ا صلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری های گذشته می شود.


همچنین سرمایه فعلی "شنفت" از ۲۵۰ میلیارد به ۱.۶ هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.


مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۱.۶ به ۱.۹ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از اخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.


"اتکای" هم سرمایه فعلی را از ۴۰۰ به ۵۲۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و صرف ا صلاح ساختار مالی و بهبود ظرفیت پذیرش ریسک و ظرفیت نگهداری می شود.


مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۵۲۰ به ۸۰۰ میلیارد تومان از دو محل سود انباشته (۲۲۰ میلیارد تومان) و سایر اندوخته ها (۶۰ میلیارد تومان) موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از اخذ مجوز سازمان و بیمه مرکزی نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.


در این میان، سرمایه فعلی "قهکمت" از ۴۱ به ۲۸۴.۵ میلیارد تومان می رشد. ۵.۱ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و ۲۳۸.۲ میلیارد تومان دیگر از محل تجدید ارزیابی اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.


"زقیام" هم سرمایه فعلی را از ۷۰ به ۶۸۹.۷ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.


بنابراین گزارش، "شنفت" قدیمی ترین شرکت حاضر در بورس ایران است که از ۱۵ بهمن سال ۱۳۴۶ در بازار سهام حضور دارد و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا ، ۴۹.۹ درصد سهام آن را در اختیار دارد.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0