موج مثبت Positive Wave
1399/08/26
10:49
#وبصادر، #وبملت #وپاسار، #فملی #فخوز #فولاد #وغدیر #کچاد همه زیرمجموعه های #وخارزم اکثرا مثبت و صف خرید هستن، #وخارزم خیلی زود میره بالای 1000 تومان

#وبصادر، #وبملت #وپاسار، #فملی #فخوز #فولاد #وغدیر #کچادهمه زیرمجموعه های #وخارزم اکثرا مثبت و صف خرید هستن، #وخارزم خیلی زود میره بالای ۱۰۰۰ تومان

انتهای خبر

0
0