کارگزاری آبان
1400/03/04
11:19
📈بیشترین حجم معاملات وبملت 335.4 میلیون سهم خگستر 295.9 میلیون سهم وتجارت 259.8 میلیون سهم خبهمن 192.7 میلیون سهم کرمان 154.4 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


وبملت ۳۳۵.۴ میلیون سهم


خگستر ۲۹۵.۹ میلیون سهم


وتجارت ۲۵۹.۸ میلیون سهم


خبهمن ۱۹۲.۷ میلیون سهم


کرمان ۱۵۴.۴ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0