حس ششم
1400/03/26
08:56
📌بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #ولکار با حجم ۲ میلیارد سهم #خاور با حجم ۸۸ میلیون سهم #فتوسا با حجم ۸۵ میلیون سهم #وسپهر با حجم ۵۴ میلیون ...

📌بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:#ولکار با حجم ۲ میلیارد سهم


#خاور با حجم ۸۸ میلیون سهم


#فتوسا با حجم ۸۵ میلیون سهم


#وسپهر با حجم ۵۴ میلیون سهم


#باران با حجم ۳۲ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0