مبین تحلیل
1400/03/24
10:00
#صنعت_دارو همان طور که می دانیم ظاهرا شیوه قیمت گذاری در حال خروج از حالت #دستوری خود است. قیمت گذاری دستوری فلسفه آن حمایت از مصرف کننده است ولی م...

#صنعت_دارو


همان طور که می دانیم ظاهرا شیوه قیمت گذاری در حال خروج از حالت #دستوری خود است. قیمت گذاری دستوری فلسفه آن حمایت از مصرف کننده است ولی موضوعی که بر همگان واضح و مبرهن است این است که قیمت گذاری دستوری عمدتا صرفا رانتی را برای قشری خاص ایجاد می کند و برای مردم عادی و هم چنین تولیدکنندگان منفعتی به همراه ندارد. امیدواریم که این قشر خاص با لابی خود نتوانند از از واقعی شدن قیمت ها جلوگیری کنند. استارت آزادسازی با #شکر شروع شد. شکر هم ماده اولیه شرکت های #غذایی است؛ بنابراین انتظار داریم که صنعت غذایی و #روغنی ها هم طی سال جاری بتدریج افزایش قیمت بگیرند. برای صنعت #دارو نیز #دتماد افزایش قیمت خود را شفاف کرد. با توجه به اینکه محصول دتماد، ماده اولیه سایر دارویی هاست؛ به همین دلیل انتظار بر این است که شرکت های دارویی نیز طی هفته های آتی افزایش قیمت محصول و ماده اولیه خود را شفاف سازی نمایند. در بین دارویی ها همچنان #دتماد ارزنده است. گزینه های دیگر دارویی ها #دابور، #دکپسول# #دفرا #دلر #دفارا و #پخش می باشند➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0