پخش

پخش البرز

1402/09/15 10:41:59
پایانی:17,670
(0%)
آخرین:17,890
(1.24%)

تعداد معاملات:117
حجم:451,884
ارزش معاملات:7.94B
حجم مبنا:1
16,79018,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,080
17,890
17,920
4,0303
821,160
17,730
17,950
18,5201
1441,970
17,710
17,990
7,0001
313,130(49%)
15(83%)
حجمحقیقیتعداد
416,501(66%)
49(98%)
320,724(51%)
3(17%)
حجمحقوقیتعداد
217,353(34%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 368,867,140 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.46سرانه فروش حقیقی: 150,195,360 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.41

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار پخش

نمایش اخبار قدیمی‌تر